Les Saint Rosaire
 
l-ewwel l-ewwel l-ewwel l-ewwel
       
Mystères joyeux  Mystères douloureux Mystères glorieux  Mystères lumineux
       
Lundi ou Samedi  Mardi ou Vendredi Mercredi ou Dimanche  Jeudi 
     
     
 
back Dernier    
 
SanGorgPreca.com © 2008