Ir-Ruzarju Mqaddes

"il-Verġni Marija tkun tistenniena sa nofs il-lejl biex
insellmulha mqar b' ħames posti Rużarju" - San Gorg Preca
l-ewwel l-ewwel l-ewwel l-ewwel
       
Misteri tal-Ferħ  Misteri tat-Tbatija Misteri tal-Glorja  Misteri tad-Dawl
       
It-Tnejn u s-Sibt It-Tlieta u l-Ġimgħa Il-Hadd u l-Erbgħa   Il-Ħamis 
     
Għal aktar tgħarif dwar San Gorg Preca u d-devozzjoni lejn r-rużarju ikklikja hawn 
     
   "Ir-Ruzarju ta` Marija huwa l-meżż ta` kull grazzja" - San Gorg Preca  
     
 
back Lura    
 
SanGorgPreca.com © 2008